Účtovníctvo


Najprv by sme si mali na začiatok ozrejmiť pre neznalých, čo to vlastne účtovníctvo je. V jednoduchosti by sme mohli povedať, že sa jedná o nejakú bilanciu príjmov, výdavkov alebo nákladov a výnosov. Delí sa na jednoduché a podvojné účtovníctvo.

knihy

  • Jednoduché účtovníctvo –Je vo svojej podstate zložitejšie ako podvojné. Nevedú ho však veľké firmy, ale samostatní podnikatelia. Aj to nie všetci, pretože zo zákona nemusia, pokiaľ si určia paušálne výdavky.
  • Podvojné účtovníctvo –Má svoju logiku a je veľmi často využívané vo veľkých firmách. Vlastne je povinné pre každú väčšiu či menšiu firmu. Tieto firmy zamestnávajú účtovníčky väčšinou na každú oblasť účtovníctva jednu.

Na stredných a vysokých školách sa študenti väčšinou zaoberajú podvojným účtovníctvom. Je to preto, že je častejšie využívané. Hoci sa jednoduché účtovníctvo volá jednoduché, nie je to vôbec tak. Možno je to aj tým, že sa tak často nevyučuje a nevenuje sa mu toľká pozornosť, ale je to hlavne preto, že jednoduché účtovníctvo nie je dopodrobna upravené zákonom tak ako podvojné. Takže je v podstate na podnikateľovi alebo jeho účtovníčke ako bude viesť jednoduché účtovníctvo. A tu vznikajú práve tie konflikty, pretože musia všetko dopodrobna preskúmať, aby zistili, či tá forma akou účtujú je podľa zákona naozaj správna.

školení

Naopak v podvojnom účtovníctve je to jednoduchšie, pretože každý krok je presne daný. Keď príde faktúra, účtovníčka presne vie ako ju má zaúčtovať. Nevznikajú konflikty a všetko je logicky prepojené. Veď aj daný zákon o účtovníctve je preto taký hrubý. Ale človek nemá aspoň pochybnosti o správnosti svojich krokov.

Prečo je také lákavé ?
Prečo je vlastne účtovníctvo také lákavé, vám neviem presne povedať, ale z časti ma dosť rozčuľuje, že je to voľná živnosť. To znamená, že na otvorenie živnosti s účtovníctvom nemusí mať potrebné vzdelanie. To mi príde dosť veľká blbosť, pretože na účtovanie treba vzdelanie. Niekde sa to predsa naučiť musíte a ide tu o PENIAZE. Keď sa pomýlite a vyčíslite inú daň, pokuty sú dosť veľké. A to stačí aj drobná chyba, ako napríklad zlé zaokrúhlenie.