Populárne pracovné pozície od roku 2020

Je zaujímavé všimnúť si, ako sa spolu s rozvojom technológií a posunkami doby mení i význam, či skôr zastúpenie pracovných pozícií, ako aj ich docenenie. Nielen mzdou, ale i docenením spoločnosťou a dnešnou dobou celkovo. Chcem tým naznačiť, že opäť nastane doba, kedy sa vo väčšej miere dostanú do povedomia pracovné pozície, aké boli dodnes odsunuté tak trochu bokom a moc sa o nich nevravelo i napriek ich relatívne sympatickej podobe. Pár storočí dozadu sa cenili klasické a umelecké remeslá, v 20. storočí zasa poľnohospodárske no a vieme, že v 21. storočí opäť nastala zmena, v ktorej postupne ubúda atraktivita týchto dvoch spomenutých odvetví a doba hrá skôr v prospech napr. IT technológií, obchodným zástupcom, zamestnancom agentúr a poisťovní,… atď. Čo nás ale čaká od roku 2020, respektíve pre aké pracovné pozície zreje pôda? Pozrime sa spoločne, aké pozície sa budú tešiť väčšiemu záujmu začiatkom nového desaťročia.

masáž

Terapeut profesionál
Služby viacerých terapeutov sú verejnosťou čoraz viac využívanejšie, svedčí o tom aj zvýšený záujem o tento typ liečby (nárast od roku 2020 sa odhaduje o 40 %) a to i zo strany mladých ľudí. Nielenže tieto služby využívajú, sami sa v nich túžia zdokonaľovať, zaujímať sa o metódy liečby a nájsť si v tomto odvetví prácu, minimálne ako začiatoční pomocníci či asistenti. Časom tak získajú  potrebnú prax a všetky možnosti k tomu, aby sa aj z nich stali profesionáli a toto odvetvie rozširovali.

Domáca starostlivosť
Je to v určitých bodoch podobný prípad ako pozícia opísaná vyššie. Zatiaľ čo terapeuti sa poväčšine venujú rehabilitácii pacientom po nehode, pozícia týkajúca sa domácej opatery pomôže mnohých, ktorí sa o seba nedokážu postarať z dôvodu postihnutia, choroby, či staršieho veku. Opatera ľudí odkázaných na cudziu pomoc bude potrebná vždy a rovnako i v tomto prípade vravíme o stúpajúcom záujme verejnosti či už o využitie týchto služieb, alebo ich praktizovanie (približne 38%).

burza

Analytik a štatistik
Je to zaujímavé, ale dnešných mladých ľudí bavia čísla a analyzovanie. Po vysokej škole ich tak čaká i táto pozícia, ktorá skúma a mapuje analýzu potrebných služobných či ekonomických údajov. Záujem o túto pozíciu vzrastá, do roku 2024 sa odhaduje zvýšený záujem o cca 34%.