Skutočný a pôvodný význam nacionalizmu

Prečo sa dnes bojíme pojmu nacionalizmus?
Pravdepodobne preto, že si ho spájame s nacizmom a nenávisťou. Nacionalizmus ako idea, ale aj ekonomický smer má však korene už v 19. storočí. Jeho prioritou bola národná a ekonomická samostatnosť a sloboda pre národ.
Zatiaľ čo Hitlerov nacizmus (národný socializmus) bol hybridom vlastenectva spojeného s nenávisťou k istým etnickým skupinám s túžbou ovládnuť Európu, pôvodný nacionalizmus bol vo svojej podstate odlišný, veď vznikol ešte dávno pred druhou svetovou vojnou ako aj dávno predtým, než sa zrodila NSDAP.

dav

Nehovoril o potrebe vojnových konfliktov, ani o potrebe zbaviť sa určitých etník, jeho posolstvo bolo jednoduchšie a zároveň mierumilovnejšie, vo vo svojej podstate pacifistické. Spočívalo v tvorbe vlastného, oslobodeného a samostatného ekonomického systému a nezávislosti, taisto v objavovaní a následnom zavedení vlastnej kultúry a národných zvykov. Musíme pochopiť, že v 19. storočí sa generácie ľudí na rôznych územiach narodili do doby, v ktorej ich krajina len kopírovala anglický ekonomický systém a anglickú ideu. Týmto územiam vlastne chýbala ich pravá identita.

Problém s identitou, ale aj určitá odkázanosť na cudziu zem a jej vplyvy, neschopnosť vytvoriť vlastný systém, to bolo niekoľko z viacerých faktorov, ktoré dali vzniknúť idey s názvom nacionalizmus– nájdenia a tvorby vlastnej národnej identity a ekonomickej samostatnosti.

brexit

Podstata nacionalizmu takisto túžila spojiť nevedomých občanov rovnakej národnosti do jedného vzájomne fungujúceho spolku, do jedného štátu s patriotickým cítením. A možno vás to prekvapí, ale pôvodný nacionalizmus mal vo svojej podstate podobný znak s liberalizmom- Pozeral na dobro všetkých sociálnych skupín na vlastnom území, s pôvodným feudalizmom, čiže vládou šľachty a chudobným väčšinovým poddanstvom tak zásadne nesúhlasil. Nacionalizmus túžil po rovnoprávnosti a slobode hnanej vzájomným národným cítením.

Posted in Nezařazené