Starnutím populácie nemusia mať ekonomiky štátov zákonite problém

Tempo starnutia obyvateľstva naberá na obrátkach a preto svetoví ekonómovia varujú, že ak bude tento trend pokračovať, jeho vplyv na hospodársky rast, produktivitu a infláciu bude výrazný.
Štatistiky ukazujú, že obyvateľstvo na svete starne rýchlejším tempom, ako sa očakávalo. Je to prvýkrát, keď ľudia, ktorí dovŕšili 65 rokov a viac, tvoria väčšiu časť v pomere k počtu detí do 5 rokov. Na tento fakt upozornila Deutsche Bank v analýze, ktorá vychádza z informácií Haver Analytics a OSN. Svetoví ekonómovia zároveň upriamujú pozornosť na priame dopady, ktoré pravdepodobne budú mať za následok pokles produktivity, stagnáciu cien a takisto aj problémy na trhu práce. K nepriamym dopadom radia možné negatíva spojené s trhom nehnuteľností a bývaním.

statistika
 
Zvládne to globálna ekonomika?
Investorov trápi kľúčová otázka: bude mať globálna ekonomika dosť schopností na to, aby vládala generovať taký rast produktivity, ktorá by dokázala tieto negatívne demografické trendy vyrovnať? Nad tým sa zamýšľa Torsten Sløk, ekonóm z Deutsche Bank a dodáva, že v tomto momente ešte nie je zrejmé, ktorých častí sveta sa tento demografický vývoj dotkne najviac. Okrem iných oblastí by postihol aj devízový trh, sekulárnu stagnáciu, ktorá je charakterizovaná poklesom investícií a rastom úspor, čo vedie k zabrzdeniu rastu ekonomiky. Starnutie obyvateľov dopadá na ekonomiku Číny, o čom hovoria aj burzový makléri. Podľa ich vyjadrení v USA sa miera pôrodnosti blíži k úrovni, ktorá by zaručovala rast populácie, o čom hovoria ako o blížiacej sa fáze sebazničenia podobnej Číne, Japonsku či niekoľkých iných krajín. Medzi manažérmi z podielových fondov z dielne Bank of AmericaMerrill Lynchprebehli prieskumy zamerané na stagnáciu spôsobenú starnutím populácie sveta, pretože sú to práve oni, ktorí majú v rukách nástroje ako sú nehnuteľnosti a hotovosť. Banka tvrdí, že až 55% investorov očakáva v nasledujúcom období infláciu a podpriemerný rast.

penze
 
Objavujú sa aj pozitívne názory
Skeptické názory na túto problematiku však nezdieľajú všetci. Pascual Restrepo z Bostonskej univerzity a Daron Acemoglu, ekonóm z Massachusetts Institute of Technology naopak veria, že medzi spomaľovaním rastu HDP na hlavu a  starnutím populácie neexistuje žiadny vzťah. Práve naopak, tieto krajiny v poslednom období ekonomicky silneli, čo má na svedomí zavádzanie technológií a nahrádzanie pracovnej sily automatizáciou.