Formy ktorými vám môže byť odškodnený zrušený let

Zrušenie letu nie je určite ničím príjemným. Ak sa s takouto nepríjemnou situáciou stretnete, máte nárok na odškodnenie. Možno ste už narazili na informáciu, že máte nárok na kompenzáciu až vo výške 600 eur. Je to síce pravda, no to platí iba v niektorých prípadoch, respektíve musí byť splnených viacero podmienok. Ak ich ale aj nesplníte, stále máte nárok na malé bolestné. Poďme sa teda pozrieť, čo presne môžete od leteckej spoločnosti žiadať.

Tabuľa s časmi príletov a odletov

Pri akejkoľvek žiadosti o náhradu za meškanie letu je veľmi dôležité, aby ste vedeli, koľko presne lietadlo meškalo. Preto nezaškodí, ak si budete počas čakania na letisku priebežne kontrolovať informácie, ktoré sa objavujú na informačných tabuliach.

Väčšinou platí jedno pravidlo, a to že ak let mešká viac ako štyri hodiny, alebo bol let zrušený, môžete žiadať o rovnako vysoké odškodné. Aby ste tak mohli urobiť pri zrušenom lete, letecká spoločnosť, vám nesmie ponúknuť náhradný let. Vtedy na odškodné nárok nemáte.
Pri meškaní nad tri hodiny, ide väčšinou o sumu tristo eur. Ak si však na letisku, takpovediac „posedíte“ iba o hodinku, či dve, na kompenzáciu strácate nárok úplne.

Spomínaná suma 600 eur, sa vzťahuje iba na lety dlhšie ako tritisícpäťsto kilometrov a minimálne meškanie štyri hodiny, alebo zrušenie takéhoto letu, bez možnosti využitia náhradný let.

Odškodné v inej forme


Pokiaľ by ste leteli na kratšiu vzdialenosť, alebo by bolo meškanie kratšie, je dosť možné, že nebudete mať nárok na finančné odškodné. To ale neznamená, že nemôžete žiadať aspoň o nejakú menšiu náhradu. Mnohé letecké spoločnosti takéto situácie riešia darčekovými poukážkami, alebo bonusmi na ich ďalšie služby. Môžete získať napríklad zľavu pri najbližšom kupovaní letenky, alebo takzvané letecké míle.

Ľudia chodiaci po letisku

Zrušenie letu je veľmi špecifická situácia. Ak vás o tejto skutočnosti letecká spoločnosť informuje viac ako dva týždne pred odletom, na kompenzáciu nárok nemáte. To isté platí aj vtedy, ak dostanete ponúknutý náhradný let.