Pozor, hrozí infarkt!

Čím viac naša doba pokrokuje vpred, tým je náchylnejšia k srdcovo cievnym ochoreniach a k postihnutiu ľudí infarktom. Viac inovatívneho tovaru, no viac času a zodpovednosti v práci, viac „sociálnych“ služieb, dvakrát viac byrokracie a dlhších rád, dokonalejšia a drahšia medicína, no čoraz horšie zdravotnícke služby a prístup k pacientom, čoraz viac áut, tým viac znečistené ovzdušie, čoraz viac fastfoodov a barov, tým nezdravší životný štýl, čím viac obchodov, tým menej zelene,… no takto by som mohol pokračovať, každopádne koniec tohto desaťročia je okrem technologických a ekonomických pokrokov známy aj kvôli čoraz vyššiemu výskytu civilizačných ochorení, medzi ktoré sa okrem iných radí i pomerne časté ochorenie srdca a ciev a čoraz vyšší výskyt infarktov a to aj medzi relatívne mladými ľuďmi.

záchranka

Infarktje vlastne mŕtvicou srdca. Vznikne upchaním jednej z ciev, na základe čoho do srdca prestane prúdiť okysličená krv a sval srdce tak zostáva nebezpečne slabý, až sa zastaví. Infarkt tak vzniká nedostatkom kyslíka v srdci. Tento nedostatok si privádzame neustálym stresom a nezdravým dýchaním, cievy sa ale zvyčajne zablokujú aj nahromadeným tukom, či jednou z príčin je aj pričasté vdychovanie cigaretového dymu.

Môžeme tak povedať, že najčastejšími príčinami vzniku infarktu sú: pravidelne zvýšený krvný tlak, nadmerné hromadenie cholesterolu a cukru v krvi, aktívne fajčenie, obezita.

infarkt

Ak sa na to pozrieme z reálnej stránky, sú to typické znaky dnešnej doby, niet sa čomu čudovať. Nepravidelný spánok a nervozita vedú k vysokému tlaku, nedzdravé a nepravidelné stravovanie k tvorbe cholesterolu a cukru v krvi, v podstate i k obezite, no a fajčenie snáď ani rozoberať nemusím. Jednou cigaretou vdýchneme nespočetne veľa škodlivín. Preto ak to je v našich silách a možnostiach, či si dostatočne vážime svoje zdravie, snažme sa týmto civilizačným znakom v rámci možností vyvarovať, alebo znížiť ich vplyv na minimum.

Posted in Nezařazené