T-Systems Slovakia – dopad jej činnosti na ekonomiku Slovenska

V nedávnej minulosti boli zdroje zahraničných investícií na Slovensku vítané ako tvorba mnohých pracovných pozícií, no častou výhradou voči nim bol fakt, že svoje zisky z týchto investícií už na Slovensku nezostávajú. Priťažuje tomu aj skutočnosť, že štátna podpora bola vyplatená mnohým zahraničným investorom, ale spätná väzba pre občana v informovaní, čo z toho je na prospech jemu a jeho rodine, sa k nemu už nedostala.


data

Očakávania…

Pobočka T-Systems Slovakia vznikla na Slovensku v roku 2006, je súčasťou nadnárodného koncernu Deutsche Telekom AG a u nás začala pracovať v čase, keď bola nezamestnanosť v regióne Košíc takmer 20%-ná. V začiatkoch plánovala spoločnosť prijať do zamestnania asi 500 odborníkov, no boli to v tom čase veľmi smelé plány, pretože v IT sektore na východe Slovenska pracovalo len necelých tisíc kvalifikovaných pracovníkov. V priebehu 12-tich rokov už v T-Systems Slovakia pracuje 4000 zamestnancov, a tak sa Košice dostali na post akéhosi slovenského IT Valley, čo sa udialo hlavne vďaka podpore miestnych inštitúcií, regiónu aj investícií od štátu.

ulice

…dopad

Suma, ktorú prinesie spoločnosť vo forme príjmov, sa šplhá až k takmer 150 miliónom eur ročne. Nie je to síce výška obratu, ktorú dosahujú lídri na trhu na Slovensku, predsa len v niečom vyniká, a to je výška takzvanej pridanej hodnoty. Preložené to znamená, že sa jedná o príjmy, ktoré vo forme miezd, zisku alebo miestnych investícií ostávajú „doma“. Firma T-Systems Slovakia  je schopná až 81% svojich príjmov ročne premeniť na pridanú hodnotu, a tým sa radí medzi troch najlepších slovenských zamestnávateľov s najvyššou pridanou hodnotou.
 
Výsledky analýzy
Technická univerzita v Košiciach spolu s touto spoločnosťou vykonala v roku 2018 analýzu sociálneho a ekonomického dopadu na regióny. Firma má okrem priamych miezd vplyv aj na tvorbu nových pracovných pozícií, tak napríklad v roku 2017 tým prispela v regióne a v Košiciach k vytvoreniu 1064 nových pracovných miest, čo je už číslo nad tých spomínaných 4000  zamestnancov.  Tieto pozície môžete nájsť v právnických firmách, miestnych školách, inštitúciách a tiež medzi dodávateľmi služieb a produktov.

struktura
 

A čo ďalej?

Spoločnosť v budúcnosti očakáva zvýšenie svojej prítomnosti v komunikačných riešeniach na princípe softvérovo definovaných sietí, chce pritiahnuť do Košíc centrum pre vývoj cloud aplikácií, pre vývoj softvérov a tiež pre riadenie služieb pre podniky v účtovníctve, financiách, predaji a iných službách našim zákazníkom.