Ako postupovať, ak sa chcete stať partnerom verejného sektora.

Ste majiteľ firmy alebo živnostník napríklad v oblasti záhradníckych potrieb a prihlásili ste sa do verejnej súťaže, týkajúcej sa výsadby nových záhonov v prezidentskej záhrade. Verejnú súťaž ste vyhrali a zákazku môžete zrealizovať. Avšak na to, aby ste mohli uzavrieť biznis so štátom, respektíve s inštitúciou verejného sektora, keďže tá vás bude za danú službu vyplácať, musíte sa registrovať medzi partnerov verejného sektora. Neraz sa stalo, že firmy blízke činiteľom z verejného sektora získavajú rôzne štátne zákazky. Politici, ani osoby verejne činné nesmú v takomto type podnikania figurovať. Ani ich známi, či príbuzní. Akákoľvek protekcia musí byť zamedzená. Príkladom je kauza nástenkového tendra.

Biznis3

Pri každej podobnej aktivite, kedy vzniká zmluva medzi štátom a fyzickou či právnickou osobou za účelom získavania výhod akéhokoľvek charakteru – finančná výplata, prevod majetku, dotácia, je nutné presne poznať konečného užívateľa týchto výhod. Dosiahne sa tým väčšia transparentnosť a minimalizuje sa korupcia. Takzvané schránkové firmy, kde je konateľ firmy a jej skutočná činnosť v podstate utajená by takto nemali mať šancu stať sa partnermi verejného sektora.

Ilegal

Register partnerov je verejne prístupný na internete. Fyzické a právnické osoby musia požiadať oprávnené osoby, napríklad advokátske kancelárie, aby za poplatok zápis uskutočnili. Musia byť pritom predložené pravdivé údaje o osobe a firme. Akákoľvek utajená informácia môže firmu stáť výmaz z registra, stratu výhod a pokutu. Advokátska kancelária, ktorá takéto zápisy do registra partnerov verejného sektora uskutočňuje, je aj LG legal. Sídli v Bratislave, avšak rada poslúži klientom z celého Slovenska. Doteraz už pomohla viac ako 200 firmám, spoločnostiam a živnostníkom. Nájdete tu kvalitu, spoľahlivosť a diskrétnosť.