Majú chobotnice osobnosť?


Chobotnice sú považované za najinteligentnejšie zo všetkých bezstavovcov. Vedecké štúdie čoraz viac potvrdzujú, že sú vnímajúce bytosti. Životné prostredie a spôsob života hlavonožcov znamená, že musia byť schopní komplexného a flexibilného správania. Medzi jednotlivými chobotnicami sa v správaní bežne vyskytujú veľké rozdiely, dokonca aj v štandardizovaných situáciách.

chotnice
 
Výskumníci z oddelenia psychológie Univerzity v Lethbridge v Kanade testovali 44 chobotníc v troch situáciách – keď dávajú pozor, hrozba a kŕmenie – na meranie tejto zmeny správania. Získali dôkazy o individuálnych rozdieloch v správaní, týkajúcich sa aktivity, reakcie a vyhýbania sa. Došli k záveru, že podobnosť týchto faktorov s rozmermi osobnosti u človeka a individuálnymi rozdielmi v živočíchoch naznačuje, že sa môžu vyskytovať podobné znaky.

chobotnice
 
Ďalšia štúdia vedcov na univerzite Macquarie v Sydney poukázala na „epizodickú osobnosť“ u chobotníc. Keďže sa chobotnice spoliehajú hlavne na vizuálne signály pri interakcii s ostatnými chobotnicami, predátormi a korisťou, aby chobotnice konfrontovali s kontrolovanými, pohyblivými a realistickými stimulmi s cieľom otestovať osobnosť (definované ako správanie sa medzi jednotlivcami, v ekologicky dôležitých súvislostiach), prehrávali im videá. Počas každého testovacieho dňa im boli púšťané videozáznamy o potrave, novom objekte a ďalšej chobotnici. Tieto predstavovali hľadanie potravy, nový alebo ohrozujúci kontext.

krakatice
 
Výskumníci zistili, že podnety vyvolali jasné a biologicky vhodné reakcie chobotníc. Okrem toho reakcie jednotlivcov na tri kontexty boli v rámci daného testovacieho dňa vysoko korelované s daným testovacím dňom. Avšak v rámci daného kontextu sa jednotlivci správali rozdielne počas troch testovacích dní. Vedci dospeli k záveru, že chobotnice nespĺňajú kritériá, aby vykazovali osobnosť, ale vykazujú v priebehu času variácie, a preto majú „epizodickú osobnosť“.