Dokončenie štúdia a uplatnenie v zamestnaní


•         Ak človek dokončí strednú školu a rozhodne sa so študovaním pokračovať i naďalej, čaká ho opäť o úroveň vyšší stupeň vzdelávania a to na vysokej škole.
Toto štúdium už nie je povinné zo zákona, ľudia sa na „výšku“ hlásia pre svoju lepšiu budúcnosť, minimálne aby mali lepšie podmienky pri uplatnení sa na trhu práce. Veľmi dôležité ale môže byť rozhodnutie pre ten správny obor. Na výber ich má mladý študent hneď niekoľko a preto by si mal dobre rozmyslieť, štúdiu akého oboru sa mu oplatí venovať čas i peniaze, nakoľko výber vhodného oboru ho následne pravdepodobne bude sprevádzať celú kariéru.

třída

V mnohých prípadoch ide o možnosť ísť si za svojim premysleným zamestnaním, nezostať odkázaný na tie bežné ponuky (operátor výroby). Ak si vyberieme ten smer, ktorý by nás relatívne bavil alebo naplňoval, po vyštudovaní tohto oboru na vysokej škole tak následne máme plné právo hľadať si prácu práve s týmto dotyčným zameraním. Máme aj vyššie šance medzi vzdelanou konkurenciou uchádzačov a takisto pokiaľ budeme na Úrade práce, máme právo žiadať niečo viac, než obor vyžadujúci priemerné (často možno skôr podpriemerné) vzdelanie.

maska

•         Ako je to v prípade dokončenia strednej školy a prípravy na zamestnanie?
 Nie je žiadnym tajomstvom, vlastne je verejne známe a akosi aj akceptované, že stredná škola študenta na trhu práce pripraví minimálne. V niektorých prípadoch to možno neplatí, avšak verejne koluje názor, že stredoškolská prax študenta na reálne zamestnanie pripraví len v minimálnej miere, nakoľko je veľa podnikov, ktoré so strednými školami nespolupracujú. Môže sa jednať o totožný obor, avšak stredná škola a dotyčný podnik môžu mať pravdepodobne odlišný systém a pre nastupujúceho maturanta to môže byť šok, ľahko sa môže stať, že ho takáto prvá skúsenosť od svojho oboru dokonca odradí. Veľa študentov je toho názoru, že spolupráca podnikov so strednými školami by bola pre obe strane praktickejšia.