Služby – najlepšie s láskou


   Už od malička človek niektoré činnosti koná radšej ako iné. Chlapci radi siahajú po autíčkach, dievčatá rady pestujú bábiky. V neskoršom veku sa už dospelí pýtajú týchto detí, že čím chcú byť, až vyrastú. Mnohí chcú byť kozmonautmi, lekármi, či túžia po iných povolaniach. Keď končí ich základná škola, vyberajú si ďalšie štúdium podľa toho, čo by radi vykonávali celý svoj život. Vyberajú si podľa toho, ku čomu cítia náklonnosť, čo by robili radi, čo by robili s láskou.
   Sami vieme, aké je nám ťažké, keď máme robiť nejakú neobľúbenú prácu, či inú činnosť. Niekedy je síce nevyhnutné vykonať aj takto prácu, ale predsa len cítime, že práca, ktorú vykonávame radi, sa nám darí lepšie.

káva

Ak umelec s láskou vytvorí svoje dielo, keď ho dokončí, s radosťou si ho prezrie. Je priam cítiť, že to dielo bolo vytvorené s láskou. Ak murár ťahá múry s láskou, často sa ku tomu pridá fortieľ. Práca mu pôjde od ruky. To sa dá poznať aj podľa toho, že si robotník pri práci spieva, alebo len veselo píska. Tak isto aj kuchár, keď vytvára svoje špeciality. To, či to robil s láskou, často pocítime podľa toho, ako nám jedlo od neho chutí. Podobne pri nákupoch v predajni priam cítime, či predavačka má vzťah ku svojej práci, alebo len chladne vykonáva svoju robotu. Bez citu je to niekedy nepríjemná skúsenosť.

schránka

   Každý vieme, že naša práca musí mať zmysel. Ten je pri práci nevyhnutný. Niekto si koná len svoju povinnosť, niekto len potrebuje obživu. Sú mnohí, ktorí nachádzajú vo svojej práci vyšší zmysel. Ich životné ideály ich vedú ku napĺňaniu životných vzťahov aj pri práci. V živote človeka sú najdôležitejšie vzťahy s inými. Láska k blížnemu sa môže prejaviť aj v zamestnaní. Ak človek svoju prácu vykonáva ako svoje poslanie vo vzťahu k iným ľuďom, možno tú lásku cítiť v jeho službe iným. Mnohí si iste pamätáme milú predavačku v obchode, kam radi chodíme nakupovať. Dobre nám padne starostlivý hlas lekára, ktorí svoje povolanie vykonáva s láskou, ako svoje vyššie životné poslanie. Pri každom serióznom povolaní možno cítiť, či je vykonávané s láskou k blížnemu. Na také miesta sa potom radi vraciame. A nielen my. Takže služby – najlepšie s láskou.