Slováci študujúci v Čechách


Stále viac počujeme, vidíme, alebo možno  aj na vlastnej koži sme svedkami toho, ako mladí a nadaní ľudia odchádzajú študovať za naše hranice. Ich častým cieľom býva susedné Česko  a jeho kvalitné univerzity za sympaticky nižší poplatok. Tento fakt je nám už asi dobre známy, pretože počet Slovákov študujúcich v Česku výrazne stúpa už od roku 2000. Mladí ľudia v poslednej dobe uprednostňujú  aj iné, o niečo vzdialenejšie krajiny, ale myslím si, že ide skôr o dobrodružnejšie povahy. Človek, ktorý chce dosiahnuť vzdelanie praktickou, normálnou cestou, ktorá nezničí jeho účet a účet jeho rodičov, tak nájde uplatnenie v Čechách. Veľkou výhodou je podobná reč, veľkým problémom nie je ani vzdialenosť či následné ubytovanie. Asi toto sú tie hlavné dôvody, kvôli ktorým je cieľom budúcich vysokoškolákov aj naďalej Česko.

student

V roku 2001 študovalo na českých univerzitách cca 4000 Slovákov, následujúceho roku 2002 to už bolo takmer 5600 a čísla stúpali naďalej. Pritom vieme, že Slovensko už aj v tom období, ako aj dnes, nebolo počtom univerzít práve chudobné. No ľudia z viacerých (pravdepodobne oprávnených) dôvodov uprednostňujú zahraničie, alebo aspoň blízkych susedov.

katedra

•         Častým dôvodom na odchod je zrejme pomer malý príjem = vysoké poplatky. Môže v tom byť i snaha vyhnúť sa zvláštnemu systému, kedy vzdelanie môže dosiahnuť skôr študent bohatý, až na druhom mieste ten nadaný.
Slovenskí a českí študenti majú v podstate spoločný záujem o rovnaké obory, najčastejšie medicínu, právo, ekonomiku, humanitné vedy, teológiu, po novom aj informatiku. Čo sa  týka Čiech, najviac slovenských študentov nájdeme už roky hlavne na Karlovej univerzite v Prahe, ale i Masarykovej univerzite v Brne.

studenti

•         Do roku 1999 mohlli Slováci v Česku študovať len určité stanovené obory, pričom o výbere konkrétnych študentov rozhodovalo ministerstvo školstva ČR. Slováci tam mohli ísť študovať iba obory, aké im slovenské univerzity v tej dobe neposkytovali.