Rezervné peniaze v bankách

Od momentu, keď zarobíme svoje prvé peniaze, zaoberáme sa myšlienkou- ako ich rozdeliť? Samozrejme prioritu majú naše fixné výdavky, s ktorými nevieme pohnúť a ktoré platiť- či chceme či nie- jednoducho musíme. Musíme platiť:

peníze

· Bývanie
· Elektriku
· Teplo
· Vodu
· Poplatok za vývoz komunálneho odpadu
· Dane za nehnuteľnosť( ak ju vlastníme)
· Oblečenie
· Prostriedky na hygienu
· Jedlo

Hore uvedené výdavky sú nutné- ich výšku s výnimkou jedla nevieme ovplyvniť. Koľko peňazí nás bude stáť strava ovplyvniť vieme. Ak je naša kôpka peňazí malá – je určite lepšie jedlo navariť doma a nechodiť do reštaurácie. Ak máme tú výhodu, že nám zamestnávateľ prispieva na stravu- potom sa Vaše výdavky na ňu znížia. Stačí si kúpiť niečo na raňajky a večeru a pracovný týždeň je za nami. Cez víkend si radšej niečo navarme- je to lacnejšie a aj zdravšie.

Ak aj potom nám ostanú peniaze tešíme sa a rozmýšľame –čo s nimi?
· Chceme ísť na dovolenku
· Chceme si kúpiť niečo do bytu
· Chceme si odkladať na vlastné bývanie
· Chceme mať rezervu pre prípad choroby, či úrazu
· Chceme si kúpiť auto
· Chceme…

zisk

Mohli by sme veru dlho vymenovávať čo všetko by sme chceli. Platí zlaté pravidlo- časť peňazí,ktoré sa ti zvýšili daj na poistenie,časť na dlhodobé sporenie, časť na krátkodobé sporenie-


· Poistka ti zaistí istotu počas choroby. Daj si pri jej výbere záležať. Aj za málo peňazí sa dá urobiť slušné poistenie nielen pre prípad úmrtia, ale aj keď choroba trvá viac ako mesiac.
· Dlhodobé sporenie si zvoľ tak, aby úročenie bolo priemerné. Nechoď do veľkého investičného rizika- mohol by si o veľa prísť.
· Krátkodobé sporenie je určené na to, aby sme si mohli niečo v dohľadnej dobe kúpiť, alebo ísť na dovolenku.

Všetko závisí od výšky príjmov a od našej disciplíny. Dá sa našetriť skoro vždy- iba treba mať cieľ a nemíňať zbytočne peniaze. Nechodiť do supermarketov a hypermarketov na prechádzku- zaiste by nás tam niečo nepotrebné, alebo málo potrebné zlákalo.

Utrieďme si v hlave čo naozaj potrebujeme, čo je naším krátkodobým cieľom a čo by sme chceli mať v horizonte niekoľkých rokov.
Nebojme sa snívať, nebojme sa mať vysoké ciele a plány. Iba tak sa k ním priblížime, iba tak sa prinútime myslieť ekonomicky.